CENY PRONÁJMU
pracovní den 08:00 - 20:00 300,-/hod
20:00 - 08:00 300,-/hod
Sobota, neděle, svátek 00:00 - 24:00 350,-/hod
Hradí se celá rezervovaná doba + čas navíc
Při více fotografech se za druhého i další přičítá 100,-/hod
Pronájímá se vždy na dvě a více hodin
Pro šestou a další hodiny se od základní sazby odečítá 50,-
Pravidla rušení rezervace
rezervaci je možné zrušit nejpozději 24 hodin předem
při pozdějším zrušení se počítá polovina času
nezrušená rezervace se počítá jako by řádně proběhla
objednávky a zrušení rezervace probíhá mailem, ověření je možné telefonicky